BINARYCOOKIES File

? Cách mở file .BINARYCOOKIES? Những phần mềm mở file .BINARYCOOKIES và sửa file lỗi. Convert Binary BINARYCOOKIES file sang định dạng khác.

.BINARYCOOKIES File Extension

   
File name BINARYCOOKIES File
File Type Safari Cookies File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .BINARYCOOKIES là file gì?

BINARYCOOKIES là Data Files - Safari Cookies File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin Một BINARYCOOKIES là một tập tin cookie được sử dụng bởi các máy tính để bàn và các phiên bản di động của trình duyệt web Safari. Nó chứa cookie liên tục, còn được gọi là cookie liên tục hoặc lưu trữ, cho phép trình duyệt Safari để nhớ thông tin và các thiết lập của bạn khi bạn truy cập các trang web để giảm thời gian tải.

What is a BINARYCOOKIES file?

A BINARYCOOKIES file is a cookies file used by the desktop and mobile versions of the Safari web browser. It contains persistent cookies, also known as persistent or stored cookies, that allow the Safari browser to remember your information and settings when you visit websites to decrease loading times.

Cách mở .BINARYCOOKIES file

Để mở file .BINARYCOOKIES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BINARYCOOKIES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BINARYCOOKIES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BINARYCOOKIES do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • HxD Hex Editor
  • HxD Hex Editor

Chuyển đổi file .BINARYCOOKIES

File .BINARYCOOKIES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *