BINARYCOOKIES File

BINARYCOOKIES là Data Files - Safari Cookies File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.BINARYCOOKIES File Extension

   
File name BINARYCOOKIES File
File Type Safari Cookies File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .BINARYCOOKIES là file gì?

BINARYCOOKIES là Data Files - Safari Cookies File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin Một BINARYCOOKIES là một tập tin cookie được sử dụng bởi các máy tính để bàn và các phiên bản di động của trình duyệt web Safari. Nó chứa cookie liên tục, còn được gọi là cookie liên tục hoặc lưu trữ, cho phép trình duyệt Safari để nhớ thông tin và các thiết lập của bạn khi bạn truy cập các trang web để giảm thời gian tải.

What is a BINARYCOOKIES file?

A BINARYCOOKIES file is a cookies file used by the desktop and mobile versions of the Safari web browser. It contains persistent cookies, also known as persistent or stored cookies, that allow the Safari browser to remember your information and settings when you visit websites to decrease loading times.

Phần mềm mở file .BINARYCOOKIES

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BINARYCOOKIES do filegi.com tổng hợp.

  • Any Video Converter Free
  • HxD Hex Editor
  • HxD Hex Editor

Chuyển đổi file .BINARYCOOKIES

           

File .BINARYCOOKIES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *