BIONIX File

? Cách mở file .BIONIX? Những phần mềm mở file .BIONIX và sửa file lỗi. Convert Binary BIONIX file sang định dạng khác.

.BIONIX File Extension

   
File name BIONIX File
File Type BioniX Wallpaper Playlist File
Nhà phát triển BioniXWallpaper.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BIONIX là file gì?

BIONIX là Data Files - BioniX Wallpaper Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BioniXWallpaper.com.

tập tin playlist được tạo ra bởi BioniX Wallpaper, một chương trình được sử dụng để thay đổi hình nền máy tính để bàn; chứa một danh sách các hình nền máy tính để bàn có thể được luân chuyển qua khoảng thời gian định kỳ, dựa trên cài đặt chương trình.

What is a BIONIX file?

Playlist file created by BioniX Wallpaper, a program used for changing desktop backgrounds; contains a list of desktop background images that can be rotated through at periodic intervals, based on the program settings.

Cách mở .BIONIX file

Để mở file .BIONIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIONIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIONIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIONIX do người dùng đóng góp.

  • BioniX Wallpaper
  • BioniX Wallpaper
  • BioniX Wallpaper
  • Wallpaper Manager

Chuyển đổi file .BIONIX

File .BIONIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *