BIT File

? Cách mở file .BIT? Những phần mềm mở file .BIT và sửa file lỗi. Convert Text and Binary BIT file sang định dạng khác.

.BIT File Extension

   
File name BIT File
File Type 1FinalCrypt Encrypted Data File
Nhà phát triển Ron de Jong
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (15 Bình chọn)

File .BIT là file gì?

BIT là Encoded Files - 1FinalCrypt Encrypted Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Ron de Jong.

Một tập tin BIT là một tập tin dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi FinalCrypt, một chương trình sử dụng để mã hóa và giải mã tập tin cá nhân. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một hình ảnh .JPG hoặc .WMV video, mà đã được mã hóa cho các mục đích an ninh.

What is a BIT file?

A BIT file is an encrypted data file created by FinalCrypt, a program used to encrypt and decrypt personal files. It contains a file, such as a .JPG image or .WMV video, that has been encrypted for security purposes.

Cách mở .BIT file

Để mở file .BIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIT do người dùng đóng góp.

  • FinalCrypt
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • ICBCClient
  • ICBCClient

Chuyển đổi file .BIT

File .BIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *