BITPIM File

? Cách mở file .BITPIM? Những phần mềm mở file .BITPIM và sửa file lỗi. Convert Text BITPIM file sang định dạng khác.

.BITPIM File Extension

   
File name BITPIM File
File Type BitPim Configuration File
Nhà phát triển BitPim
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BITPIM là file gì?

BITPIM là Settings Files - BitPim Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi BitPim.

Tập tin được sử dụng bởi BitPim, một chương trình sử dụng để xem và thay đổi dữ liệu trên Samsung, Sanyo, và điện thoại di động khác; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa thông tin về điện thoại và dữ liệu trên điện thoại.

What is a BITPIM file?

File used by BitPim, a program used for viewing and changing data on Samsung, Sanyo, and other cell phones; saved in a plain text format and contains information about the phone and the data on the phone.

Cách mở .BITPIM file

Để mở file .BITPIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BITPIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BITPIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BITPIM do người dùng đóng góp.

  • BitPim
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BitPim trunk-bitpim

Chuyển đổi file .BITPIM

File .BITPIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *