BITSBOARD File

? Cách mở file .BITSBOARD? Những phần mềm mở file .BITSBOARD và sửa file lỗi. Convert N/A BITSBOARD file sang định dạng khác.

.BITSBOARD File Extension

   
File name BITSBOARD File
File Type Bitsboard Board File
Nhà phát triển Happy Moose Apps
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BITSBOARD là file gì?

BITSBOARD là Settings Files - Bitsboard Board File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Happy Moose Apps.

Một tập tin BITSBOARD chứa thông tin sử dụng để tạo ra những bài học giáo dục ở Bitsboard, ứng dụng iOS sử dụng cho mục đích giảng dạy. Nó lưu trữ một hoặc nhiều "bit", mà là thẻ mà có thể bao gồm một nhãn, mô tả, hình ảnh, âm thanh, hoặc video. file BITSBOARD được sử dụng để tổ chức các thẻ có thể được sử dụng trong một loạt các trò chơi trong Bitsboard để giúp đỡ dạy đối tượng người sử dụng.

What is a BITSBOARD file?

A BITSBOARD file contains information used to create educational lessons in Bitsboard, an iOS app used for teaching purposes. It stores one or more "bits," which are cards that may include a label, description, image, audio, or video. BITSBOARD files are used to organize cards that can be used in a variety of games in Bitsboard to help teach users subjects.

Cách mở .BITSBOARD file

Để mở file .BITSBOARD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BITSBOARD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BITSBOARD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BITSBOARD do người dùng đóng góp.

  • Happy Moose Apps Bitsboard

Chuyển đổi file .BITSBOARD

File .BITSBOARD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *