BJO File

? Cách mở file .BJO? Những phần mềm mở file .BJO và sửa file lỗi. Convert Binary BJO file sang định dạng khác.

.BJO File Extension

   
File name BJO File
File Type TabRite Tablature File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BJO là file gì?

BJO là Data Files - TabRite Tablature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi TablRite, một chương trình dùng để tạo tablatures cụ dây; chứa các ghi chú âm nhạc, nhịp điệu, chữ ký thời gian, và ký hiệu âm nhạc khác; sử dụng để tạo, chơi, và chia sẻ âm nhạc; thường được sử dụng cho banjo hoặc guitar tablatures.

What is a BJO file?

File used by TablRite, a program used to create stringed instrument tablatures; contains music notes, rhythm, time signature, and other musical notations; used for creating, playing, and sharing music; commonly used for banjo or guitar tablatures.

Cách mở .BJO file

Để mở file .BJO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BJO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BJO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BJO do người dùng đóng góp.

  • TEFview
  • TabRite
  • TabRite
  • TablEdit

Chuyển đổi file .BJO

File .BJO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *