BJO File

BJO là Data Files - TabRite Tablature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.BJO File Extension

   
File name BJO File
File Type TabRite Tablature File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BJO là file gì?

BJO là Data Files - TabRite Tablature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi TablRite, một chương trình dùng để tạo tablatures cụ dây; chứa các ghi chú âm nhạc, nhịp điệu, chữ ký thời gian, và ký hiệu âm nhạc khác; sử dụng để tạo, chơi, và chia sẻ âm nhạc; thường được sử dụng cho banjo hoặc guitar tablatures.

What is a BJO file?

File used by TablRite, a program used to create stringed instrument tablatures; contains music notes, rhythm, time signature, and other musical notations; used for creating, playing, and sharing music; commonly used for banjo or guitar tablatures.

Phần mềm mở file .BJO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BJO do filegi.com tổng hợp.

  • TEFview
  • TabRite
  • TabRite
  • TablEdit

Chuyển đổi file .BJO

           

File .BJO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *