BK1 File

? Cách mở file .BK1? Những phần mềm mở file .BK1 và sửa file lỗi. Convert Binary BK1 file sang định dạng khác.

.BK1 File Extension

   
File name BK1 File
File Type 1Autodesk Backup File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BK1 là file gì?

BK1 là Backup Files - 1Autodesk Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi các sản phẩm Autodesk, bao gồm AutoCAD Cơ, Mechanical Desktop, và AutoCAD Map; cửa hàng một file BAK đó đã được đổi tên với phần mở rộng" .bk1" ; đổi tên khi chương trình Autodesk chấm dứt bất ngờ.

What is a BK1 file?

Backup file created by Autodesk products, including AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Map; stores a .BAK file that has been renamed with the ".bk1" extension; renamed when the Autodesk program terminates unexpectedly.

Cách mở .BK1 file

Để mở file .BK1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BK1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BK1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BK1 do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD Mechanical 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Media Player Classic
  • FlashGet
  • Target discover
  • Target discover

Chuyển đổi file .BK1

File .BK1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *