BK1 File

BK1 là Backup Files - 1Autodesk Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

.BK1 File Extension

   
File name BK1 File
File Type 1Autodesk Backup File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BK1 là file gì?

BK1 là Backup Files - 1Autodesk Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi các sản phẩm Autodesk, bao gồm AutoCAD Cơ, Mechanical Desktop, và AutoCAD Map; cửa hàng một file BAK đó đã được đổi tên với phần mở rộng" .bk1" ; đổi tên khi chương trình Autodesk chấm dứt bất ngờ.

What is a BK1 file?

Backup file created by Autodesk products, including AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, and AutoCAD Map; stores a .BAK file that has been renamed with the ".bk1" extension; renamed when the Autodesk program terminates unexpectedly.

Phần mềm mở file .BK1

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BK1 do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk AutoCAD Mechanical 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Media Player Classic
  • FlashGet
  • Target discover
  • Target discover

Chuyển đổi file .BK1

           

File .BK1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *