BK2 File

BK2 là System Files - 1Windows Indexing Service Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.BK2 File Extension

   
File name BK2 File
File Type 1Windows Indexing Service Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (17 Bình chọn)

File .BK2 là file gì?

BK2 là System Files - 1Windows Indexing Service Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi phần Indexing Service Microsoft Windows', mà chỉ số tập tin hệ thống thông tin để tìm kiếm; thường tạo ra trong thư mục C: System Volume Information catalog.wci thư mục và lưu trữ dữ liệu được sử dụng để thực hiện tìm kiếm hệ thống tập tin.

What is a BK2 file?

System file used by Microsoft Windows' Indexing Service component, which indexes file system information for searching; often created in the C:System Volume Informationcatalog.wci directory and stores data used for performing file system searches.

Phần mềm mở file .BK2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BK2 do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows
  • WordPerfect
  • WordPerfect
  • Media Player Classic
  • Target discover
  • Barcode Maker
  • Barcode Maker

Chuyển đổi file .BK2

           

File .BK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *