BKC File

? Cách mở file .BKC? Những phần mềm mở file .BKC và sửa file lỗi. Convert N/A BKC file sang định dạng khác.

.BKC File Extension

   
File name BKC File
File Type Backup4all Backup Catalog
Nhà phát triển Softland
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BKC là file gì?

BKC là Backup Files - Backup4all Backup Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softland.

Danh mục tập tin sao lưu được tạo ra bởi Backup4all; chứa một danh sách các tập tin và thư mục sao lưu bằng cách sử dụng tiện ích sao lưu Backup4all; file BKC có thể được phục hồi vị trí ban đầu hoặc một ổ cứng bằng cách sử dụng Restore Wizard.

What is a BKC file?

Backup catalog file created by Backup4all; contains a list of files and folders backed up using the Backup4all backup utility; BKC files can be restored to the original location or another hard drive using the Restore Wizard.

Cách mở .BKC file

Để mở file .BKC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKC do người dùng đóng góp.

  • Backup4all
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Book Collector
  • Backup4all OTB Edition OEM
  • Collectorz.com Book Collector
  • Collectorz.com Book Collector

Chuyển đổi file .BKC

File .BKC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *