BKC File

BKC là Backup Files - Backup4all Backup Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softland.

.BKC File Extension

   
File name BKC File
File Type Backup4all Backup Catalog
Nhà phát triển Softland
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BKC là file gì?

BKC là Backup Files - Backup4all Backup Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softland.

Danh mục tập tin sao lưu được tạo ra bởi Backup4all; chứa một danh sách các tập tin và thư mục sao lưu bằng cách sử dụng tiện ích sao lưu Backup4all; file BKC có thể được phục hồi vị trí ban đầu hoặc một ổ cứng bằng cách sử dụng Restore Wizard.

What is a BKC file?

Backup catalog file created by Backup4all; contains a list of files and folders backed up using the Backup4all backup utility; BKC files can be restored to the original location or another hard drive using the Restore Wizard.

Phần mềm mở file .BKC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKC do filegi.com tổng hợp.

  • Backup4all
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Book Collector
  • Backup4all OTB Edition OEM
  • Collectorz.com Book Collector
  • Collectorz.com Book Collector

Chuyển đổi file .BKC

           

File .BKC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *