BKF File

BKF là Backup Files - Windows Backup Utility File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.BKF File Extension

   
File name BKF File
File Type Windows Backup Utility File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .BKF là file gì?

BKF là Backup Files - Windows Backup Utility File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin BKF Một là một tập tin sao lưu được tạo ra sử dụng Windows Backup Utility, được bao gồm với Windows NT và XP Pro (nằm trong Chương Trình → Accessories → System Tools). Nó chứa một danh mục của một hoặc nhiều file mà người dùng đã chọn để giữ gìn.

What is a BKF file?

A BKF file is a backup file created using Windows Backup Utility, which is included with Windows NT and XP Pro (located in Programs → Accessories → System Tools). It contains a catalog of one or more files that a user chose to preserve.

Phần mềm mở file .BKF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKF do filegi.com tổng hợp.

  • Aryson BKF Recovery
  • Microsoft Windows Backup Utility
  • Microsoft Windows Backup Utility
  • Microsoft Windows NT Backup - Restore Utility

Chuyển đổi file .BKF

           

File .BKF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *