BKF File

? Cách mở file .BKF? Những phần mềm mở file .BKF và sửa file lỗi. Convert Binary BKF file sang định dạng khác.

.BKF File Extension

   
File name BKF File
File Type Windows Backup Utility File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .BKF là file gì?

BKF là Backup Files - Windows Backup Utility File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin BKF Một là một tập tin sao lưu được tạo ra sử dụng Windows Backup Utility, được bao gồm với Windows NT và XP Pro (nằm trong Chương Trình → Accessories → System Tools). Nó chứa một danh mục của một hoặc nhiều file mà người dùng đã chọn để giữ gìn.

What is a BKF file?

A BKF file is a backup file created using Windows Backup Utility, which is included with Windows NT and XP Pro (located in Programs → Accessories → System Tools). It contains a catalog of one or more files that a user chose to preserve.

Cách mở .BKF file

Để mở file .BKF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKF do người dùng đóng góp.

  • Aryson BKF Recovery
  • Microsoft Windows Backup Utility
  • Microsoft Windows Backup Utility
  • Microsoft Windows NT Backup - Restore Utility

Chuyển đổi file .BKF

File .BKF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *