BKK File

? Cách mở file .BKK? Những phần mềm mở file .BKK và sửa file lỗi. Convert N/A BKK file sang định dạng khác.

.BKK File Extension

   
File name BKK File
File Type BookBuddi eBook File
Nhà phát triển BookBuddi
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .BKK là file gì?

BKK là eBook Files - BookBuddi eBook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BookBuddi.

định dạng sách điện tử có thể được đọc lại sử dụng Microsoft Text to Speech Agent; có thể bao gồm nhiều trang và có thể chứa hình ảnh cũng như văn bản; khi văn bản đã được đọc phần hiện nay được đánh dấu và mỗi trang được bật tự động.

What is a BKK file?

Electronic book format that can be read back using Microsoft Text to Speech Agent; may include multiple pages and may contain images as well as text; when text is being read the current section is highlighted and each page is turned automatically.

Cách mở .BKK file

Để mở file .BKK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BKK

File .BKK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *