BKMK File

BKMK là Misc Files - Yummy FTP Bookmark File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Yummy Software.

.BKMK File Extension

   
File name BKMK File
File Type Yummy FTP Bookmark File
Nhà phát triển Yummy Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BKMK là file gì?

BKMK là Misc Files - Yummy FTP Bookmark File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Yummy Software.

Bookmark tập tin được tạo ra bởi Yummy FTP, FTP client dành cho Mac OS X; tiết kiệm một vị trí FTP Internet như một thư mục Web server cho các tập tin tải lên; sử dụng để lưu các phím tắt có thể được truy cập thông qua giao diện chương trình.

What is a BKMK file?

Bookmark file created by Yummy FTP, an FTP client for Mac OS X; saves an FTP Internet location such as a Web server directory for uploading files; used for saving shortcuts that can be accessed through the program interface.

Phần mềm mở file .BKMK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKMK do filegi.com tổng hợp.

  • Yummy FTP
  • Smart Pix Manager
  • Smart Pix Manager
  • MegaView

Chuyển đổi file .BKMK

           

File .BKMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *