BKMK File

? Cách mở file .BKMK? Những phần mềm mở file .BKMK và sửa file lỗi. Convert Text and Binary BKMK file sang định dạng khác.

.BKMK File Extension

   
File name BKMK File
File Type Yummy FTP Bookmark File
Nhà phát triển Yummy Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BKMK là file gì?

BKMK là Misc Files - Yummy FTP Bookmark File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Yummy Software.

Bookmark tập tin được tạo ra bởi Yummy FTP, FTP client dành cho Mac OS X; tiết kiệm một vị trí FTP Internet như một thư mục Web server cho các tập tin tải lên; sử dụng để lưu các phím tắt có thể được truy cập thông qua giao diện chương trình.

What is a BKMK file?

Bookmark file created by Yummy FTP, an FTP client for Mac OS X; saves an FTP Internet location such as a Web server directory for uploading files; used for saving shortcuts that can be accessed through the program interface.

Cách mở .BKMK file

Để mở file .BKMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKMK do người dùng đóng góp.

  • Yummy FTP
  • Smart Pix Manager
  • Smart Pix Manager
  • MegaView

Chuyển đổi file .BKMK

File .BKMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *