BKP File

? Cách mở file .BKP? Những phần mềm mở file .BKP và sửa file lỗi. Convert N/A BKP file sang định dạng khác.

.BKP File Extension

   
File name BKP File
File Type 1Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (45 Bình chọn)

File .BKP là file gì?

BKP là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu có thể được tạo ra bởi các chương trình khác nhau; thường tạo ra tự động để cung cấp một bản sao lưu trong trường hợp các tập tin ban đầu trở nên hỏng; phần mở rộng ".bkp" thường được gắn vào phần mở rộng gốc của tệp và có thể cần phải được loại bỏ để các tập tin để mở một cách chính xác.

What is a BKP file?

Backup file that may be created by various programs; often created automatically to provide a backup in case the original file becomes corrupted; the ".bkp" extension is often appended to the file's original extension and may need to be removed in order for the file to open correctly.

Cách mở .BKP file

Để mở file .BKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • AspenPlus
  • AspenPlus
  • WindowsR Internet Explorer
  • Net Protector Total Internet Security
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BKP

File .BKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *