BKP File

BKP là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BKP File Extension

   
File name BKP File
File Type 1Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (45 Bình chọn)

File .BKP là file gì?

BKP là Backup Files - 1Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu có thể được tạo ra bởi các chương trình khác nhau; thường tạo ra tự động để cung cấp một bản sao lưu trong trường hợp các tập tin ban đầu trở nên hỏng; phần mở rộng ".bkp" thường được gắn vào phần mở rộng gốc của tệp và có thể cần phải được loại bỏ để các tập tin để mở một cách chính xác.

What is a BKP file?

Backup file that may be created by various programs; often created automatically to provide a backup in case the original file becomes corrupted; the ".bkp" extension is often appended to the file's original extension and may need to be removed in order for the file to open correctly.

Phần mềm mở file .BKP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKP do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • AspenPlus
  • AspenPlus
  • WindowsR Internet Explorer
  • Net Protector Total Internet Security
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BKP

           

File .BKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *