BKS File

? Cách mở file .BKS? Những phần mềm mở file .BKS và sửa file lỗi. Convert Text BKS file sang định dạng khác.

.BKS File Extension

   
File name BKS File
File Type 1NTBackup Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .BKS là file gì?

BKS là Settings Files - 1NTBackup Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi NTBackup, một chương trình Windows dùng để tạo ra các bản sao lưu; lưu trữ một danh sách các thư mục sao lưu và tên tập tin trong một định dạng văn bản đơn giản; có thể chỉ định thư mục hoặc tập tin vùi và loại trừ; cũng có thể chỉ sao lưu trạng thái hệ thống.

What is a BKS file?

File used by NTBackup, a Windows program used to create backups; stores a list of backup directories and file names in a plain text format; may specify directory or file inclusions and exclusions; may also specify to backup the system state.

Cách mở .BKS file

Để mở file .BKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Works
  • Microsoft Works Spreadsheet
  • Microsoft Works Spreadsheet
  • Norstedts Bokslut
  • Norstedts Bokslut arbetsplatsinstallation
  • D_back
  • D_back

Chuyển đổi file .BKS

File .BKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *