BKUP File

? Cách mở file .BKUP? Những phần mềm mở file .BKUP và sửa file lỗi. Convert N/A BKUP file sang định dạng khác.

.BKUP File Extension

   
File name BKUP File
File Type Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (42 Bình chọn)

File .BKUP là file gì?

BKUP là Backup Files - Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BKUP là một tập tin sao lưu chung được sử dụng bởi các chương trình khác nhau và các kịch bản để tạo bản sao lưu. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như một bản sao lưu các tập tin quan trọng dữ liệu, tài liệu xử lý văn bản, hoặc các bản ghi. file BKUP được sử dụng để khôi phục lại các tập tin ban đầu trong trường hợp một sự kiện bất ngờ xảy ra.

What is a BKUP file?

A BKUP file is a generic backup file used by various programs and scripts for creating backups. It may be used for a variety of purposes, such as a backup of critical data files, word processing documents, or logs. BKUP files are used for restoring the original files in case an unexpected event occurs.

Cách mở .BKUP file

Để mở file .BKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKUP do người dùng đóng góp.

  • cPanel
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ItsDeductible10

Chuyển đổi file .BKUP

File .BKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *