BKZ File

? Cách mở file .BKZ? Những phần mềm mở file .BKZ và sửa file lỗi. Convert Binary BKZ file sang định dạng khác.

.BKZ File Extension

   
File name BKZ File
File Type 1FileFort Backup File
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BKZ là file gì?

BKZ là Backup Files - 1FileFort Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi FileFort, một chương trình sử dụng để sao lưu dữ liệu vào đĩa, ổ đĩa bên ngoài, và các địa điểm lưu trữ từ xa thông qua FTP hoặc Google Drive; có thể nhấn đúp chuột để khôi phục lại các tập tin sao lưu vào vị trí ban đầu của họ.

What is a BKZ file?

Backup file created by FileFort, a program used for backing up data to discs, external drives, and remote storage locations via FTP or a Google Drive; can be double-clicked to restore the backed up files to their original location.

Cách mở .BKZ file

Để mở file .BKZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BKZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BKZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BKZ do người dùng đóng góp.

  • NCH FileFort
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FileFort Backup Software
  • FileFort
  • Payroll
  • Payroll

Chuyển đổi file .BKZ

File .BKZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *