BLACKHAWKSTRIKER2 File

? Cách mở file .BLACKHAWKSTRIKER2? Những phần mềm mở file .BLACKHAWKSTRIKER2 và sửa file lỗi. Convert N/A BLACKHAWKSTRIKER2 file sang định dạng khác.

.BLACKHAWKSTRIKER2 File Extension

   
File name BLACKHAWKSTRIKER2 File
File Type Blackhawk Striker 2 Saved Game
Nhà phát triển WildTangent
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BLACKHAWKSTRIKER2 là file gì?

BLACKHAWKSTRIKER2 là Game Files - Blackhawk Striker 2 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

Tập tin được tạo ra bởi Blackhawk Striker 2, một trò chơi arcade máy bay trực thăng được phát triển bởi WildTangent trong đó các phi công sử dụng một máy bay trực thăng 365 Assault Co và nhu cầu để nhanh chóng đẩy nó lên; chứa dữ liệu save game được truy cập và sử dụng để người dùng có thể tiếp tục sứ mệnh bay của họ từ nơi họ rời đi mà không bị mất bất kỳ tiến bộ lưu.

What is a BLACKHAWKSTRIKER2 file?

File created by Blackhawk Striker 2, an arcade helicopter game developed by WildTangent in which the user pilots a 365 Assault Helicopter Co and needs to rapidly fuel it up; contains saved game data which is accessed and used so that the user can continue their flying mission from where they left off without losing any saved progress.

Cách mở .BLACKHAWKSTRIKER2 file

Để mở file .BLACKHAWKSTRIKER2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLACKHAWKSTRIKER2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLACKHAWKSTRIKER2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLACKHAWKSTRIKER2 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BLACKHAWKSTRIKER2

File .BLACKHAWKSTRIKER2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *