BLASTERBALL3SAVEDGAME File

? Cách mở file .BLASTERBALL3SAVEDGAME? Những phần mềm mở file .BLASTERBALL3SAVEDGAME và sửa file lỗi. Convert N/A BLASTERBALL3SAVEDGAME file sang định dạng khác.

.BLASTERBALL3SAVEDGAME File Extension

   
File name BLASTERBALL3SAVEDGAME File
File Type BlasterBall 3 Saved Game
Nhà phát triển WildTangent
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BLASTERBALL3SAVEDGAME là file gì?

BLASTERBALL3SAVEDGAME là Game Files - BlasterBall 3 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WildTangent.

Tập tin được tạo ra bởi BlasterBall 3, một trò chơi arcade có liên quan đến sử dụng một quả bóng để phá vỡ thông qua mẫu gạch; chứa lưu dữ liệu trò chơi có thể được nạp bởi BlasterBall 3, cho phép người dùng tiếp tục trò chơi mà họ rời đi mà không bị mất bất kỳ tiến bộ.

What is a BLASTERBALL3SAVEDGAME file?

File created by BlasterBall 3, an arcade game that involves using a ball to break through patterns of bricks; contains saved game data that can be loaded by BlasterBall 3, allowing the user to continue gameplay where they left off without losing any progress.

Cách mở .BLASTERBALL3SAVEDGAME file

Để mở file .BLASTERBALL3SAVEDGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLASTERBALL3SAVEDGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLASTERBALL3SAVEDGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLASTERBALL3SAVEDGAME do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .BLASTERBALL3SAVEDGAME

File .BLASTERBALL3SAVEDGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *