BLB File

BLB là Game Files - 1Dreamworks Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dreamworks Interactive.

.BLB File Extension

   
File name BLB File
File Type 1Dreamworks Resource File
Nhà phát triển Dreamworks Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BLB là file gì?

BLB là Game Files - 1Dreamworks Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dreamworks Interactive.

Lưu trữ có chứa dữ liệu trò chơi cho Dreamworks trò chơi, chẳng hạn như "Các Neverhood" (phát hành năm 1996); có thể bao gồm các loại khác nhau của phương tiện truyền thông, chẳng hạn như hình ảnh nền, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh và video.

What is a BLB file?

Archive that contains game data for Dreamworks games, such as "The Neverhood" (released in 1996); may include several different types of media, such as background images, music, sound effects, and videos.

Phần mềm mở file .BLB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLB do filegi.com tổng hợp.

  • BLB Extractor
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • ACT
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base

Chuyển đổi file .BLB

           

File .BLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *