BLD File

? Cách mở file .BLD? Những phần mềm mở file .BLD và sửa file lỗi. Convert Binary BLD file sang định dạng khác.

.BLD File Extension

   
File name BLD File
File Type 1Envisioneer Building Project File
Nhà phát triển Cadsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (20 Bình chọn)

File .BLD là file gì?

BLD là Data Files - 1Envisioneer Building Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cadsoft.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Envisioneer, một chương trình Building Information Modeling (BIM) được sử dụng bởi gia đình và chuyên nghiệp sử dụng để thiết kế các tòa nhà và remodel; chứa 2D và 3D đối tượng xây dựng, chẳng hạn như khung, đồ gỗ, mái nhà, phòng, và ánh sáng.

What is a BLD file?

Project file created by Envisioneer, a Building Information Modeling (BIM) program used by home and professional users to design and remodel buildings; contains 2D and 3D building objects, such as framing, furniture, roofs, rooms, and lighting.

Cách mở .BLD file

Để mở file .BLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLD do người dùng đóng góp.

  • Cadsoft Envisioneer
  • SimCity MBE Building Architect Tool
  • SimCity MBE Building Architect Tool
  • HGTV Home and Landscape Platinum Suite
  • TurboFloorPlan3D
  • 3D Home Architect Design Suite Deluxe
  • 3D Home Architect Design Suite Deluxe

Chuyển đổi file .BLD

File .BLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *