BLEND File

BLEND là 3D Image Files - Blender 3D Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Blender Foundation.

.BLEND File Extension

   
File name BLEND File
File Type Blender 3D Data File
Nhà phát triển The Blender Foundation
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (126 Bình chọn)

File .BLEND là file gì?

BLEND là 3D Image Files - Blender 3D Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Blender Foundation.

hình ảnh hoặc hình ảnh động dự án 3D tạo ra với Blender, một chương trình mã nguồn mở mô hình 3D; chứa 3D lưới dữ liệu, thông tin chiếu sáng, sơn đỉnh, khung hình ảnh động, đối tượng NURBS, các textures, uvmapping bố trí, và dữ liệu tương tác thời gian thực; cũng có thể lưu trữ nhiều cảnh trong một tập tin duy nhất.

What is a BLEND file?

3D image or animation project created with Blender, an open source 3D modeling program; contains 3D mesh data, lighting information, vertex painting, animation keyframes, NURBS objects, procedural textures, uvmapping layout, and realtime interactivity data; may also store multiple scenes in a single file.

Phần mềm mở file .BLEND

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLEND do filegi.com tổng hợp.

  • Blender
  • IllusionMage
  • IllusionMage
  • Canon Easy-WebPrint EX
  • jass-pub
  • Jass-2-pub
  • Jass-2-pub

Chuyển đổi file .BLEND

           

File .BLEND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *