BLEND1 File

? Cách mở file .BLEND1? Những phần mềm mở file .BLEND1 và sửa file lỗi. Convert Binary BLEND1 file sang định dạng khác.

.BLEND1 File Extension

   
File name BLEND1 File
File Type Blender Document Backup File
Nhà phát triển Blender
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (29 Bình chọn)

File .BLEND1 là file gì?

BLEND1 là Backup Files - Blender Document Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blender.

tập tin Một BLEND1 là một tập tin sao lưu tự động được tạo ra bởi Blender, một chương trình xây dựng mô hình 3D miễn phí. Nó lưu trữ một bản sao của phiên bản đã lưu trước đó của tập tin .BLEND hiện đang mở và được sử dụng cho việc khôi phục các phiên bản trước của một tập tin Blend. file BLEND1 thể đổi tên với phần mở rộng ".blend" và mở bình thường.

What is a BLEND1 file?

A BLEND1 file is a backup file automatically generated by Blender, a free 3D modeling program. It stores a copy of the previously saved version of the currently opened .BLEND file and is used for recovering the previous version of a BLEND file. BLEND1 files can be renamed with the ".blend" extension and opened normally.

Cách mở .BLEND1 file

Để mở file .BLEND1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLEND1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLEND1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLEND1 do người dùng đóng góp.

  • Blender
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Clownfish for Skype

Chuyển đổi file .BLEND1

File .BLEND1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *