BLOB File

BLOB là Settings Files - Valve Steam Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

.BLOB File Extension

   
File name BLOB File
File Type Valve Steam Archive
Nhà phát triển Valve
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (31 Bình chọn)

File .BLOB là file gì?

BLOB là Settings Files - Valve Steam Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tập tin dữ liệu được tham chiếu bởi Steam Valve Corporation của, một chương trình phân phối phần mềm trực tuyến; thông tin đăng ký cửa hàng sử dụng cho khách hàng hơi trong file ClientRegistry.blob, cũng như thông tin cập nhật ứng dụng trong file AppUpdateStats.blob.

What is a BLOB file?

Data file referenced by Valve Corporation's Steam, an online software distribution program; stores user registry information for the Steam client in the file ClientRegistry.blob, as well as application update information in the file AppUpdateStats.blob.

Phần mềm mở file .BLOB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLOB do filegi.com tổng hợp.

  • Valve Steam
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .BLOB

           

File .BLOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *