BLOB File

? Cách mở file .BLOB? Những phần mềm mở file .BLOB và sửa file lỗi. Convert Binary BLOB file sang định dạng khác.

.BLOB File Extension

   
File name BLOB File
File Type Valve Steam Archive
Nhà phát triển Valve
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (31 Bình chọn)

File .BLOB là file gì?

BLOB là Settings Files - Valve Steam Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tập tin dữ liệu được tham chiếu bởi Steam Valve Corporation của, một chương trình phân phối phần mềm trực tuyến; thông tin đăng ký cửa hàng sử dụng cho khách hàng hơi trong file ClientRegistry.blob, cũng như thông tin cập nhật ứng dụng trong file AppUpdateStats.blob.

What is a BLOB file?

Data file referenced by Valve Corporation's Steam, an online software distribution program; stores user registry information for the Steam client in the file ClientRegistry.blob, as well as application update information in the file AppUpdateStats.blob.

Cách mở .BLOB file

Để mở file .BLOB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLOB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLOB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLOB do người dùng đóng góp.

  • Valve Steam
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .BLOB

File .BLOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *