BLOCKPLT File

? Cách mở file .BLOCKPLT? Những phần mềm mở file .BLOCKPLT và sửa file lỗi. Convert Binary BLOCKPLT file sang định dạng khác.

.BLOCKPLT File Extension

   
File name BLOCKPLT File
File Type LEGO MINDSTORMS NXT Block Palette File
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BLOCKPLT là file gì?

BLOCKPLT là Data Files - LEGO MINDSTORMS NXT Block Palette File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The LEGO Group.

hỗ trợ ứng dụng tập tin được sử dụng bởi LEGO MINDSTORMS NXT phần mềm, cung cấp một giao diện cho lập trình robot LEGO MINDSTORMS; lưu trữ một bảng khối, trong đó cung cấp các khối lập trình có thể được đưa vào chương trình của một robot.

What is a BLOCKPLT file?

Application support file used by LEGO MINDSTORMS NXT Software, which provides an interface for programming LEGO MINDSTORMS robots; stores a block palette, which provides programmable blocks that can be inserted into the program of a robot.

Cách mở .BLOCKPLT file

Để mở file .BLOCKPLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLOCKPLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLOCKPLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLOCKPLT do người dùng đóng góp.

  • LEGO MINDSTORMS NXT

Chuyển đổi file .BLOCKPLT

File .BLOCKPLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *