BLOGTHIS File

? Cách mở file .BLOGTHIS? Những phần mềm mở file .BLOGTHIS và sửa file lỗi. Convert Binary BLOGTHIS file sang định dạng khác.

.BLOGTHIS File Extension

   
File name BLOGTHIS File
File Type Windows Live Writer Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BLOGTHIS là file gì?

BLOGTHIS là Data Files - Windows Live Writer Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Windows Live Writer, một ứng dụng viết blog là một phần của gói Windows Live Essentials; tiết kiệm blog của thông tin bài để tải lên các trang web blogger khác nhau.

What is a BLOGTHIS file?

File used by Windows Live Writer, a blogging application that is part of the Windows Live Essentials pack; saves blog post information for uploading to various blogger websites.

Cách mở .BLOGTHIS file

Để mở file .BLOGTHIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLOGTHIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLOGTHIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLOGTHIS do người dùng đóng góp.

  • Windows Live Writer

Chuyển đổi file .BLOGTHIS

File .BLOGTHIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *