BLUEBUTTON File

? Cách mở file .BLUEBUTTON? Những phần mềm mở file .BLUEBUTTON và sửa file lỗi. Convert N/A BLUEBUTTON file sang định dạng khác.

.BLUEBUTTON File Extension

   
File name BLUEBUTTON File
File Type VA Blue Button Data File
Nhà phát triển Health IT
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BLUEBUTTON là file gì?

BLUEBUTTON là Data Files - VA Blue Button Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Health IT.

tập tin Một BLUEBUTTON là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi VA xanh Button, một công cụ web cho phép các cựu chiến binh Hoa Kỳ để quản lý hồ sơ sức khỏe của họ. Nó chứa thông tin về sức khỏe cá nhân hoàn chỉnh của bệnh nhân ghi lại tại một cơ sở y tế VA. file BLUEBUTTON bao gồm kết quả kiểm tra, dị ứng, điều trị y tế từ bác sĩ và thăm bệnh viện, thuốc theo quy định, và bảo hiểm y tế thông tin khiếu nại.

What is a BLUEBUTTON file?

A BLUEBUTTON file is a data file created by VA Blue Button, a web tool that allows U.S. veterans to manage their health records. It contains a patient's complete personal health information recorded at a VA medical facility. BLUEBUTTON files include test results, allergies, medical treatment from doctors and hospital visits, prescribed medications, and health insurance claims information.

Cách mở .BLUEBUTTON file

Để mở file .BLUEBUTTON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLUEBUTTON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLUEBUTTON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLUEBUTTON do người dùng đóng góp.

  • Health IT VA Blue Button

Chuyển đổi file .BLUEBUTTON

File .BLUEBUTTON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *