BLUEJ File

? Cách mở file .BLUEJ? Những phần mềm mở file .BLUEJ và sửa file lỗi. Convert N/A BLUEJ file sang định dạng khác.

.BLUEJ File Extension

   
File name BLUEJ File
File Type BlueJ Package File
Nhà phát triển University of Kent
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (9 Bình chọn)

File .BLUEJ là file gì?

BLUEJ là Developer Files - BlueJ Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi University of Kent.

Gói tập tin được tạo ra bởi BlueJ, một môi trường phát triển Java; giữ gói BlueJ vì vậy khi bạn click vào nó, chương trình BlueJ mở; cũng chứa ngày khi dự án đi kèm với nó đã được tạo ra.

What is a BLUEJ file?

Package file created by BlueJ, a Java development environment; holds the BlueJ package so when you click on it, the BlueJ program opens; also contains the date when the project it accompanies was created.

Cách mở .BLUEJ file

Để mở file .BLUEJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLUEJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLUEJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLUEJ do người dùng đóng góp.

  • BlueJ
  • Select VM
  • Select VM
  • Rainmeter
  • White Day
  • Microsoft Age of Empires
  • Microsoft Age of Empires

Chuyển đổi file .BLUEJ

File .BLUEJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *