BM2 File

? Cách mở file .BM2? Những phần mềm mở file .BM2 và sửa file lỗi. Convert Binary BM2 file sang định dạng khác.

.BM2 File Extension

   
File name BM2 File
File Type 1Boardmaker Interactive Board File
Nhà phát triển DynaVox Mayer-Johnson
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .BM2 là file gì?

BM2 là Data Files - 1Boardmaker Interactive Board File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DynaVox Mayer-Johnson.

hội đồng quản trị bài học được tạo ra bởi Boardmaker, một chương trình sử dụng để sinh viên dạy với nhu cầu đặc biệt; chứa các yếu tố thị giác tương tác và âm thanh; có thể bao gồm các câu đố, cảnh giác, bài học đối tượng, và các yếu tố giảng dạy khác.

What is a BM2 file?

Lesson board created by Boardmaker, a program used to teach students with special needs; contains interactive visual elements and sounds; may include quizzes, visual scenes, object lessons, and other teaching elements.

Cách mở .BM2 file

Để mở file .BM2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BM2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BM2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BM2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BM2

File .BM2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *