BME File

BME là Game Files - BeatMania 7-Key Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

.BME File Extension

   
File name BME File
File Type BeatMania 7-Key Song File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BME là file gì?

BME là Game Files - BeatMania 7-Key Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Sông tập tin được sử dụng bởi BeatMania, một video game nhịp điệu mà sử dụng một giao diện DJ như bộ điều khiển; tương tự như một tập tin .BMS, nhưng được thiết kế cho các bộ điều khiển với 7 phím chứ không phải là 5 phím BeatMania.

What is a BME file?

Song file used by BeatMania, a rhythm video game that uses a DJ interface as the controller; similar to a .BMS file, but designed for BeatMania controllers with 7 keys rather than 5 keys.

Phần mềm mở file .BME

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BME do filegi.com tổng hợp.

  • StepMania
  • Strokes Maker
  • Strokes Maker
  • Media Player Classic
  • Biacore Evaluation Software
  • McAfee Audit Engine
  • McAfee Audit Engine

Chuyển đổi file .BME

           

File .BME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *