BME File

? Cách mở file .BME? Những phần mềm mở file .BME và sửa file lỗi. Convert N/A BME file sang định dạng khác.

.BME File Extension

   
File name BME File
File Type BeatMania 7-Key Song File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BME là file gì?

BME là Game Files - BeatMania 7-Key Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Sông tập tin được sử dụng bởi BeatMania, một video game nhịp điệu mà sử dụng một giao diện DJ như bộ điều khiển; tương tự như một tập tin .BMS, nhưng được thiết kế cho các bộ điều khiển với 7 phím chứ không phải là 5 phím BeatMania.

What is a BME file?

Song file used by BeatMania, a rhythm video game that uses a DJ interface as the controller; similar to a .BMS file, but designed for BeatMania controllers with 7 keys rather than 5 keys.

Cách mở .BME file

Để mở file .BME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BME do người dùng đóng góp.

  • StepMania
  • Strokes Maker
  • Strokes Maker
  • Media Player Classic
  • Biacore Evaluation Software
  • McAfee Audit Engine
  • McAfee Audit Engine

Chuyển đổi file .BME

File .BME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *