BMI File

? Cách mở file .BMI? Những phần mềm mở file .BMI và sửa file lỗi. Convert Binary BMI file sang định dạng khác.

.BMI File Extension

   
File name BMI File
File Type 3ds Max Plug-in
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BMI là file gì?

BMI là Plugin Files - 3ds Max Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Plug-in được sử dụng bởi 3ds Max, một người mẫu và hình ảnh động chương trình 3D; lưu trữ một hàm hay thủ tục có thêm một tính năng mới cho phần mềm; đôi khi được dùng để hỗ trợ các tùy chọn nhập khẩu định dạng tập tin hoặc xuất khẩu mới.

What is a BMI file?

Plug-in used by 3ds Max, a 3D modeling and animation program; stores a function or procedure that adds a new feature to the software; sometimes used for supporting new file format import or export options.

Cách mở .BMI file

Để mở file .BMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMI do người dùng đóng góp.

  • Zoner Photo Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • W-store

Chuyển đổi file .BMI

File .BMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *