BMML File

? Cách mở file .BMML? Những phần mềm mở file .BMML và sửa file lỗi. Convert XML BMML file sang định dạng khác.

.BMML File Extension

   
File name BMML File
File Type 1Balsamiq Mockups Markup Language File
Nhà phát triển Balsamiq Studios
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .BMML là file gì?

BMML là Page Layout Files - 1Balsamiq Mockups Markup Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Balsamiq Studios.

tập tin Một BMML là một tập tin được tạo ra bởi mockup Balsamiq Mockups, một ứng dụng sử dụng để thiết kế xây dựng GUI và wireframes website. Nó chứa ngôn ngữ đánh dấu ở định dạng XML được trả lại vào một mockup của một giao diện người dùng khi mở cửa vào năm Balsamiq Mockups. file BMML được thay thế bằng file BMPR, được lưu trong định dạng nhị phân.

What is a BMML file?

A BMML file is a mockup file created by Balsamiq Mockups, an application used to build GUI designs and website wireframes. It contains markup language in XML format that is rendered into a mockup of a user interface when opened in Balsamiq Mockups. BMML files were replaced by BMPR files, which are saved in binary format.

Cách mở .BMML file

Để mở file .BMML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMML do người dùng đóng góp.

  • Balsamiq Mockups

Chuyển đổi file .BMML

File .BMML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *