BMX File

? Cách mở file .BMX? Những phần mềm mở file .BMX và sửa file lỗi. Convert Binary BMX file sang định dạng khác.

.BMX File Extension

   
File name BMX File
File Type Siemens Mobile Animations File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .BMX là file gì?

BMX là Raster Image Files - Siemens Mobile Animations File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siemens.

đồ họa bitmap sử dụng bởi một số điện thoại di động Siemens; tiết kiệm Bốn hình ảnh bitmap liên kết với nhau theo chiều dọc (ví dụ, bốn 16x16 hình ảnh pixel làm ảnh 16x64); được sử dụng để tạo hiệu ứng động bốn khung trong hình ảnh động đơn giản sequencefor trên điện thoại; tương tự như một .GIF động, mà còn được hỗ trợ trên điện thoại di động Siemens.

What is a BMX file?

Bitmap graphic used by some Siemens mobile phones; saves four bitmap images joined together vertically (e.g., four 16x16 pixel images as a 16x64 image); used for animating the four frames in sequencefor simple animations on the phone; similar to an animated .GIF, which is also supported on Siemens mobile phones.

Cách mở .BMX file

Để mở file .BMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Paint
  • Microsoft Windows Photo Viewer
  • Microsoft Windows Photo Viewer
  • Pedigree Explorer
  • WinTAA
  • Universal Pedigree Converter
  • Universal Pedigree Converter

Chuyển đổi file .BMX

File .BMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *