BMZ File

? Cách mở file .BMZ? Những phần mềm mở file .BMZ và sửa file lỗi. Convert Zip BMZ file sang định dạng khác.

.BMZ File Extension

   
File name BMZ File
File Type 1Portal Bonus Map Zip File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.6 ★ (5 Bình chọn)

File .BMZ là file gì?

BMZ là Game Files - 1Portal Bonus Map Zip File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Valve.

đồ chơi tạo ra cho Portal, một người thứ nhất 3D câu đố giải quyết trò chơi; lưu trữ một bản đồ bonus, có thể được tạo ra bởi nhà phát triển cộng đồng của bên thứ ba; cửa hàng một kho lưu trữ ZIP của .BSP (bản đồ), .TGA (logo), và .BNS (script) tập tin.

What is a BMZ file?

Game map created for Portal, a first-person 3D puzzle-solving game; stores a bonus map, which can be created by third-party community developers; stores a .ZIP archive of .BSP (map), .TGA (logo), and .BNS (script) files.

Cách mở .BMZ file

Để mở file .BMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMZ do người dùng đóng góp.

  • Valve Portal 2
  • Valve Portal
  • Valve Portal

Chuyển đổi file .BMZ

File .BMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *