BNA File

? Cách mở file .BNA? Những phần mềm mở file .BNA và sửa file lỗi. Convert N/A BNA file sang định dạng khác.

.BNA File Extension

   
File name BNA File
File Type Barna Word Processor Document
Nhà phát triển Safe Works
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .BNA là file gì?

BNA là Text Files - Barna Word Processor Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Safe Works.

tài liệu văn bản được tạo ra với Barna, một từ chương trình xử lý cho ngôn ngữ Bangla; sử dụng các phông chữ và hỗ trợ bàn phím Munir, Bijoy, và dễ dàng Bangla ( "Bengali") cũng như bố trí bàn phím tùy chỉnh.

What is a BNA file?

Text document created with Barna, a word processing program for the Bangla language; uses the Bangla ("Bengali") font and supports Munir, Bijoy, and Easy keyboards as well as custom keyboard layouts.

Cách mở .BNA file

Để mở file .BNA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BNA

File .BNA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *