BND File

BND là Misc Files - DB2 CLI Bind File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

.BND File Extension

   
File name BND File
File Type DB2 CLI Bind File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .BND là file gì?

BND là Misc Files - DB2 CLI Bind File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin cơ sở dữ liệu ràng buộc tạo ra bởi phần mềm cơ sở dữ liệu DB2 của IBM; được sử dụng để ràng buộc DB2 CLI (CLI) gói để cơ sở dữ liệu được tạo ra hoặc di cư trong DB2; được lưu trữ trên máy chủ cơ sở dữ liệu và được yêu cầu để truy cập vào cơ sở dữ liệu phổ biến.

What is a BND file?

Database bind file created by IBM DB2 database software; used for binding DB2 CLI (Call Level Interface) packages to databases that are created or migrated within DB2; stored on the database server and is required for accessing universal databases.

Phần mềm mở file .BND

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BND do filegi.com tổng hợp.

  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DWG TrueView

Chuyển đổi file .BND

           

File .BND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *