BNDL File

? Cách mở file .BNDL? Những phần mềm mở file .BNDL và sửa file lỗi. Convert N/A BNDL file sang định dạng khác.

.BNDL File Extension

   
File name BNDL File
File Type Game Data Bundle File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (30 Bình chọn)

File .BNDL là file gì?

BNDL là Compressed Files - Game Data Bundle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin mở rộng sử dụng cho các tập tin bó, đó là tài liệu lưu trữ dữ liệu được sử dụng trong một số ứng dụng hoặc trò chơi điện tử, đặc biệt là Need For Speed: Hầu hết các danh hiệu trò chơi đua xe Wanted; trong Need For Speed ​​tiêu đề, tác phẩm BNDL bao gồm âm thanh và âm thanh trò chơi khác như động cơ và âm thanh tiếng còi báo động và hiệu ứng âm thanh khác.

What is a BNDL file?

File extension used for bundle files, which are data archives used in some applications or computer games, notably the Need For Speed: Most Wanted racing game titles; in the Need For Speed title, BNDL files include audio streams and other game sounds such as engine and siren sounds and other sound effects.

Cách mở .BNDL file

Để mở file .BNDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNDL do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .BNDL

File .BNDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *