BNG File

BNG là Game Files - The Bingo Maker Card File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Bingo Maker Team.

.BNG File Extension

   
File name BNG File
File Type The Bingo Maker Card File
Nhà phát triển The Bingo Maker Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BNG là file gì?

BNG là Game Files - The Bingo Maker Card File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Bingo Maker Team.

thẻ Bingo tạo bởi The Bingo Maker, một chương trình dùng để tạo và in tùy chỉnh bingo thẻ; lưu trữ các bảng bingo, kích thước (số hàng và cột), lời nói, và các tài sản khác; hỗ trợ từ tùy chỉnh, màu sắc văn bản, và phông chữ.

What is a BNG file?

Bingo card created by The Bingo Maker, a program used to create and print customized bingo cards; stores the bingo board, size (number of rows and columns), words, and other properties; supports custom words, text colors, and fonts.

Phần mềm mở file .BNG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNG do filegi.com tổng hợp.

  • The Bingo Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Schoolhouse Bingo
  • Miracom FAmate
  • TheBingoMaker
  • TheBingoMaker

Chuyển đổi file .BNG

           

File .BNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *