BNK File

? Cách mở file .BNK? Những phần mềm mở file .BNK và sửa file lỗi. Convert N/A BNK file sang định dạng khác.

.BNK File Extension

   
File name BNK File
File Type 1Adlib Instrument Bank
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (31 Bình chọn)

File .BNK là file gì?

BNK là Audio Files - 1Adlib Instrument Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

ngân hàng cụ truy cập bằng cách Adlib trực quan Composer, một chương trình soạn nhạc; được thiết kế để được nạp với các tập tin .ROL; chứa dữ liệu công cụ tùy chỉnh để đi cùng với các tập tin ROL có chứa các ghi chú để chơi các nhạc cụ tạo nên điểm.

What is a BNK file?

Instrument banks accessed by Adlib Visual Composer, a music composition program; designed to be loaded with .ROL files; contains custom instrument data to accompany the ROL files that contain the notes to play the instruments that make up the scores.

Cách mở .BNK file

Để mở file .BNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNK do người dùng đóng góp.

  • ExamView
  • ExamView Pro
  • ExamView Pro
  • MindPoint Quiz Show SE
  • Lite MindPoint Quiz Show
  • HxD Hex Editor version
  • HxD Hex Editor version

Chuyển đổi file .BNK

File .BNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *