BNK File

BNK là Audio Files - 1Adlib Instrument Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

.BNK File Extension

   
File name BNK File
File Type 1Adlib Instrument Bank
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (31 Bình chọn)

File .BNK là file gì?

BNK là Audio Files - 1Adlib Instrument Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

ngân hàng cụ truy cập bằng cách Adlib trực quan Composer, một chương trình soạn nhạc; được thiết kế để được nạp với các tập tin .ROL; chứa dữ liệu công cụ tùy chỉnh để đi cùng với các tập tin ROL có chứa các ghi chú để chơi các nhạc cụ tạo nên điểm.

What is a BNK file?

Instrument banks accessed by Adlib Visual Composer, a music composition program; designed to be loaded with .ROL files; contains custom instrument data to accompany the ROL files that contain the notes to play the instruments that make up the scores.

Phần mềm mở file .BNK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNK do filegi.com tổng hợp.

  • ExamView
  • ExamView Pro
  • ExamView Pro
  • MindPoint Quiz Show SE
  • Lite MindPoint Quiz Show
  • HxD Hex Editor version
  • HxD Hex Editor version

Chuyển đổi file .BNK

           

File .BNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *