BNP File

? Cách mở file .BNP? Những phần mềm mở file .BNP và sửa file lỗi. Convert N/A BNP file sang định dạng khác.

.BNP File Extension

   
File name BNP File
File Type Sony Camcorder Video Data File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .BNP là file gì?

BNP là Video Files - Sony Camcorder Video Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi một số máy quay kỹ thuật số Sony; được lưu trữ trong thư mục AVF_INFO trên máy quay và có chứa siêu dữ liệu về các đoạn video ghi lại; sử dụng để hiển thị thông tin về máy quay như ngày và số lượng video ghi lại.

What is a BNP file?

Data file created by some Sony digital camcorders; stored within the AVF_INFO directory on the camcorder and contains metadata about the recorded videos; used for displaying information on the camcorder such as the dates and number of videos recorded.

Cách mở .BNP file

Để mở file .BNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNP do người dùng đóng góp.

  • Sony Picture Motion Browser
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BNP

File .BNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *