BNR File

BNR là Game Files - Nintendo Wii Banner File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BNR File Extension

   
File name BNR File
File Type Nintendo Wii Banner File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BNR là file gì?

BNR là Game Files - Nintendo Wii Banner File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một BNR chứa thông tin về một biểu ngữ trực quan đại diện cho một trò chơi, hoặc "kênh", nạp trong menu Nintendo Wii. Nó lưu trữ thuộc tính khác nhau của các biểu ngữ, trong đó bao gồm các hình ảnh xuất hiện biểu ngữ và các hình ảnh động và âm thanh hiệu ứng kết hợp với các biểu ngữ khi kênh được hiển thị và chọn.

What is a BNR file?

A BNR file contains information about a banner that visually represents a game, or "channel," loaded in the Nintendo Wii menu. It stores various properties of the banner, which include the banner image appearance and the animation and sound effect associated with the banner when the channel is displayed and selected.

Phần mềm mở file .BNR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNR do filegi.com tổng hợp.

  • Dolphin

Chuyển đổi file .BNR

           

File .BNR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *