BPDX File

BPDX là Misc Files - 1Acrobat Batch PDX File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.BPDX File Extension

   
File name BPDX File
File Type 1Acrobat Batch PDX File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BPDX là file gì?

BPDX là Misc Files - 1Acrobat Batch PDX File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm .PDF tạo tài liệu Adobe Acrobat; lưu một danh sách chỉ số Acrobat (.PDX) các tập tin, tùy chọn cờ, và một lịch trình khi để xây dựng lại, thanh trừng, hoặc cập nhật các chỉ số; cho phép PDX tập tin được cập nhật trong hàng loạt.

What is a BPDX file?

File used by Adobe Acrobat .PDF document creation software; saves a list of Acrobat index (.PDX) files, option flags, and a schedule for when to rebuild, purge, or update the index; enables PDX files to be updated in batch.

Phần mềm mở file .BPDX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPDX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat DC
  • Any Video Converter Professional
  • Adobe Acrobat Professional
  • Adobe Acrobat Professional

Chuyển đổi file .BPDX

           

File .BPDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *