BPF File

? Cách mở file .BPF? Những phần mềm mở file .BPF và sửa file lỗi. Convert N/A BPF file sang định dạng khác.

.BPF File Extension

   
File name BPF File
File Type Baan ERP Document
Nhà phát triển Infor Global Solutions
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BPF là file gì?

BPF là Page Layout Files - Baan ERP Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infor Global Solutions.

Tài liệu được tạo ra bởi phần mềm Baan ERP (Enterprise Resource Planning); xác định cấu trúc và nội dung của các tài liệu trong một ngôn ngữ đánh dấu độc quyền; có thể được in bằng cách sử dụng tập tin BWPRINT.EXE kèm với phần mềm Baan.

What is a BPF file?

Document generated by Baan ERP (Enterprise Resource Planning) software; specifies the structure and content of the document in a proprietary markup language; can be printed using the BWPRINT.EXE file included with the Baan software.

Cách mở .BPF file

Để mở file .BPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPF do người dùng đóng góp.

  • NAZDAQ B2Win
  • Architect
  • Architect
  • Media Player Classic
  • Infor ES Porting Set
  • BrightAuthor
  • BrightAuthor

Chuyển đổi file .BPF

File .BPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *