BPF File

BPF là Page Layout Files - Baan ERP Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infor Global Solutions.

.BPF File Extension

   
File name BPF File
File Type Baan ERP Document
Nhà phát triển Infor Global Solutions
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BPF là file gì?

BPF là Page Layout Files - Baan ERP Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infor Global Solutions.

Tài liệu được tạo ra bởi phần mềm Baan ERP (Enterprise Resource Planning); xác định cấu trúc và nội dung của các tài liệu trong một ngôn ngữ đánh dấu độc quyền; có thể được in bằng cách sử dụng tập tin BWPRINT.EXE kèm với phần mềm Baan.

What is a BPF file?

Document generated by Baan ERP (Enterprise Resource Planning) software; specifies the structure and content of the document in a proprietary markup language; can be printed using the BWPRINT.EXE file included with the Baan software.

Phần mềm mở file .BPF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPF do filegi.com tổng hợp.

  • NAZDAQ B2Win
  • Architect
  • Architect
  • Media Player Classic
  • Infor ES Porting Set
  • BrightAuthor
  • BrightAuthor

Chuyển đổi file .BPF

           

File .BPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *