BPK File

? Cách mở file .BPK? Những phần mềm mở file .BPK và sửa file lỗi. Convert N/A BPK file sang định dạng khác.

.BPK File Extension

   
File name BPK File
File Type Nero SecurDisc Public Key File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BPK là file gì?

BPK là Encoded Files - Nero SecurDisc Public Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

key file đĩa tạo bởi các sản phẩm Nero, bao gồm BackItUp & Burn và Burning ROM; chứa một khóa công khai có thể được sử dụng để xác minh nguồn và nội dung của một đĩa bị đốt cháy; thường được phân phối bởi tác giả của đĩa vì vậy người dùng có thể xác minh rằng đĩa là xác thực.

What is a BPK file?

Disc key file created by Nero products, including BackItUp & Burn and Burning ROM; contains a public key that can be used to verify the source and contents of a burned disc; typically distributed by the author of the disc so users can verify that the disc is authentic.

Cách mở .BPK file

Để mở file .BPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPK do người dùng đóng góp.

  • Nero SecurDisc Viewer
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Nero 2019
  • Personal
  • Learning
  • Learning

Chuyển đổi file .BPK

File .BPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *