BPL File

? Cách mở file .BPL? Những phần mềm mở file .BPL và sửa file lỗi. Convert Binary BPL file sang định dạng khác.

.BPL File Extension

   
File name BPL File
File Type 1Borland Package Library
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .BPL là file gì?

BPL là Developer Files - 1Borland Package Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

dll (DLL) được sử dụng bởi Delphi, một ứng dụng phát triển phần mềm; có thể chứa một gói thời gian chạy cho các ứng dụng biên soạn, hoặc có thể lưu trữ một thành phần mở rộng Delphi IDE; có thể được chia sẻ qua nhiều dự án.

What is a BPL file?

Dynamic-link library (DLL) used by Delphi, a software development application; may contain a run-time package for compiled applications, or may store a component that extends the Delphi IDE; can be shared across multiple projects.

Cách mở .BPL file

Để mở file .BPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPL do người dùng đóng góp.

  • Embarcadero Delphi
  • Winamp3
  • Winamp3
  • Free Download Manager
  • dBpowerAMP Music Converter
  • Media Center
  • Media Center

Chuyển đổi file .BPL

File .BPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *