BPLX File

? Cách mở file .BPLX? Những phần mềm mở file .BPLX và sửa file lỗi. Convert XML BPLX file sang định dạng khác.

.BPLX File Extension

   
File name BPLX File
File Type Bore Plan XML File
Nhà phát triển Subsite Electronics
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BPLX là file gì?

BPLX là Data Files - Bore Plan XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Subsite Electronics.

tập tin Một BPLX chứa một kế hoạch khoan tạo ra bởi Subsite Dòng Scout, một ứng dụng dành cho Android và iOS sử dụng cho việc lập kế hoạch và báo cáo công việc nhàm chán hướng. Nó lưu trữ thông tin khoan, chẳng hạn như cửa tiện ích và khoảng cách và chiều sâu của các điểm nhập cảnh, waypoints, bắt đầu và kết thúc thanh toán, và điểm thoát. file BPLX được lưu trong định dạng XML.

What is a BPLX file?

A BPLX file contains a bore plan created by Subsite Field Scout, an app for Android and iOS used for planning and reporting directional boring jobs. It store bore information, such as utility crossings and the distance and depth of entry points, waypoints, pay starts and ends, and exit points. BPLX files are saved in XML format.

Cách mở .BPLX file

Để mở file .BPLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPLX do người dùng đóng góp.

  • Subsite Field Scout

Chuyển đổi file .BPLX

File .BPLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *