BPM File

? Cách mở file .BPM? Những phần mềm mở file .BPM và sửa file lỗi. Convert N/A BPM file sang định dạng khác.

.BPM File Extension

   
File name BPM File
File Type 1Bizagi Process Modeler
Nhà phát triển Bizagi
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (20 Bình chọn)

File .BPM là file gì?

BPM là CAD Files - 1Bizagi Process Modeler, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bizagi.

Tập tin được tạo ra bởi Bizagi Process Modeler, một ứng dụng mô hình quy trình kinh doanh và tài liệu; chứa các quá trình bao gồm các hình dạng biểu đồ, hình ảnh, mũi tên kết nối, vv .; được gọi là một mô hình và có thể chứa một hoặc nhiều sơ đồ.

What is a BPM file?

File created by Bizagi Process Modeler, a business process modeling and documentation application; contains processes that consist of diagram shapes, images, arrow connectors, etc.; referred to as a model and may contain one or more diagrams.

Cách mở .BPM file

Để mở file .BPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPM do người dùng đóng góp.

  • Bizagi Process Modeler
  • PowerDesigner
  • PowerDesigner
  • BPM STUDIO
  • Media Player Classic
  • PowerDesigner Trial
  • PowerDesigner Trial

Chuyển đổi file .BPM

File .BPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *