BPMC File

? Cách mở file .BPMC? Những phần mềm mở file .BPMC và sửa file lỗi. Convert N/A BPMC file sang định dạng khác.

.BPMC File Extension

   
File name BPMC File
File Type Bizagi Process Modeler Collaboration
Nhà phát triển Bizagi
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .BPMC là file gì?

BPMC là CAD Files - Bizagi Process Modeler Collaboration, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bizagi.

Tập tin được tạo ra bởi Bizagi Process Modeler, một ứng dụng mô hình quá trình kinh doanh; chứa sơ đồ trong đội Chế độ hợp tác; giữ quá trình bao gồm các hình ảnh biểu đồ, các đối tượng, chảy kết nối, vv .; có thể chứa nhiều hơn một sơ đồ.

What is a BPMC file?

File created by Bizagi Process Modeler, a business process modeling application; contains diagrams in Team Collaboration Mode; holds processes that consist of diagram images, objects, flow connectors, etc.; may contain more than one diagram.

Cách mở .BPMC file

Để mở file .BPMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPMC do người dùng đóng góp.

  • Bizagi Process Modeler

Chuyển đổi file .BPMC

File .BPMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *