BPN File

? Cách mở file .BPN? Những phần mềm mở file .BPN và sửa file lỗi. Convert Binary BPN file sang định dạng khác.

.BPN File Extension

   
File name BPN File
File Type ArchiCAD Project Backup File
Nhà phát triển GRAPHISOFT
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .BPN là file gì?

BPN là Backup Files - ArchiCAD Project Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GRAPHISOFT.

Tự động lưu tập tin sao lưu được tạo ra bởi ArchiCAD, một chương trình BIM (Building Information Modeling) được sử dụng cho việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà; lưu một bản sao lưu của các dự án hiện tại (file .PLN); tự động được tạo ra bởi phần mềm nếu tùy chọn sao lưu được thiết lập trong ứng dụng Preferences an toàn dữ liệu.

What is a BPN file?

Autosaved backup file created by ArchiCAD, a BIM (Building Information Modeling) program used for the designing and construction of buildings; saves a backup copy of the current project (.PLN file); automatically created by the software if the backup option is set in the application's Data Safety Preferences.

Cách mở .BPN file

Để mở file .BPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPN do người dùng đóng góp.

  • GRAPHISOFT ArchiCAD
  • RikCAD
  • RikCAD
  • Stuffit Expander
  • PIPESIM
  • Multiple Back-Propagation
  • Multiple Back-Propagation

Chuyển đổi file .BPN

File .BPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *