BPNUEB File

BPNUEB là eBook Files - PNU eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hamed Mosadeq.

.BPNUEB File Extension

   
File name BPNUEB File
File Type PNU eBook File
Nhà phát triển Hamed Mosadeq
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BPNUEB là file gì?

BPNUEB là eBook Files - PNU eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hamed Mosadeq.

định dạng sách điện tử được sử dụng bởi PNUEB, một chương trình dùng để đọc ebook phân phối bởi PNU (Payame Đại học Noor); được sử dụng để phân phối các nguồn tài nguyên học tập và thường khu trú ở Ba Tư; có thể được đọc với các ứng dụng PNU Reader.

What is a BPNUEB file?

eBook format used by PNUEB, a program used for reading eBooks distributed by PNU (Payame Noor University); used for distributing academic resources and is typically localized in Persian; can be read with the PNU Reader application.

Phần mềm mở file .BPNUEB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPNUEB do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BPNUEB

           

File .BPNUEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *