BPNUEB File

? Cách mở file .BPNUEB? Những phần mềm mở file .BPNUEB và sửa file lỗi. Convert Binary BPNUEB file sang định dạng khác.

.BPNUEB File Extension

   
File name BPNUEB File
File Type PNU eBook File
Nhà phát triển Hamed Mosadeq
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BPNUEB là file gì?

BPNUEB là eBook Files - PNU eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hamed Mosadeq.

định dạng sách điện tử được sử dụng bởi PNUEB, một chương trình dùng để đọc ebook phân phối bởi PNU (Payame Đại học Noor); được sử dụng để phân phối các nguồn tài nguyên học tập và thường khu trú ở Ba Tư; có thể được đọc với các ứng dụng PNU Reader.

What is a BPNUEB file?

eBook format used by PNUEB, a program used for reading eBooks distributed by PNU (Payame Noor University); used for distributing academic resources and is typically localized in Persian; can be read with the PNU Reader application.

Cách mở .BPNUEB file

Để mở file .BPNUEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPNUEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPNUEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPNUEB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BPNUEB

File .BPNUEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *