BPR File

? Cách mở file .BPR? Những phần mềm mở file .BPR và sửa file lỗi. Convert N/A BPR file sang định dạng khác.

.BPR File Extension

   
File name BPR File
File Type Borland C++Builder Project File
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .BPR là file gì?

BPR là Developer Files - Borland C++Builder Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Borland C ++ Builder 6, một IDE cũ nay được thay thế bởi Embarcadero C ++ Builder; tiết kiệm các thông tin dự án cho dự án phát triển C ++; không thể được chuyển đổi sang định dạng mới hơn C ++ Builder mà không thực hiện việc chuyển đổi bằng tay.

What is a BPR file?

Project file created by Borland C++Builder 6, an older IDE now replaced by Embarcadero C++ Builder; saves the project information for a C++ development project; cannot be converted to the newer C++Builder format without performing the conversion manually.

Cách mở .BPR file

Để mở file .BPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BPR do người dùng đóng góp.

  • TrayBackup
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Professional
  • AlignX Blocks
  • Enterprise Suite
  • Enterprise Suite

Chuyển đổi file .BPR

File .BPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *